ART HOTEL KOKURA ”All Day Dining Shizuku”

ART HOTEL KOKURA ”All Day Dining Shizuku”

RESTAURANT
DATE2019.09
LocationKitakyusyu-shi, Fukuoka
DesignerYoshihiro YAMAMOTOYoshimasa TOYAMA
PhotographyKenji Masunaga